Tìm kiếm

Giới thiệu EVE FINE

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Nghĩa Phong Hân là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất và kinh doanh các hệ thống, sản phẩm điện-điện tử dùng trong hàng loạt lĩnh vực và ứng dụng.

TIN TỨC

Công ty TNHH Nghĩa Phong Hân là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất và kinh doanh các hệ thống, sản phẩm điện-điện tử dùng trong hàng loạt lĩnh vực và ứng dụng.

TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Nghĩa Phong Hân là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất và kinh doanh các hệ thống, sản phẩm điện-điện tử dùng trong hàng loạt lĩnh vực và ứng dụng.

GIS - INVERTER TRUNG THẾ
UPS - MPC
MGS
LVS
FA PRODUCT
HVAC
ROBOT
WIRE CUT - NC EDM
TIN TỨC

Tham khảo các trang liên quan

Liên kết mạng xã hội:
02437547799 - 0978390101